When you are extra special

Some are born with feet, which are unique and live their own lives. They look like nobody else's and demand a lot of love and attention. But though you have special feet, you don't need to wear boring shoes. We design shoes for the most amazing feet.

"All women deserve amazing shoes - and we love designing for unique feet because it keeps us on our toes doing the most challenging designs and craftsmanship."
- Ulla Hentze, CEO & Chief Designer

In some countries, health insurance offers to substitute cost for orthopedic shoes. However, we quite often meet new clients who never took advantage of that since "those kinds of shoes are boring and I will rather suffer wearing beautiful shoes or not be able to do the kind of activity I want".

However, orthopedic shoes can be just as smart, sexy and trendy as any other shoe. We design and make beautiful shoes for all. Our orthopedic footwear is constructed so you hardly notice a difference between left and right. Small changes in an angle or how we cut the material or use colors can make the difference.  

“WomanPower Shoes is my small contribution to make women all over the world stronger, more beautiful and happier. Shoes have to look great and feel great. They have to make us straighten your back and we have to able to wear them all day without our feet hurting. Even having somewhat challenging feet should not be a hinder for feeling amazing."
- Ulla Hentze, CEO & Chief Designer 

Read more about the story of WomanPower Shoes here.

For our Danish customers

Kunder med svære fod- og rygproblemer kan få bevilget offentligt støtte. WomanPower Shoes er under fritvalgsordningen i Servicelovens §112 bevilget til at kunne levere ortopædisk fodtøj, der altså kan finansieres ved tilskud fra kommunerne.
Her kan du se, hvordan du søger tilskud:
Ansøgning om sko skal indsendes digitalt på www.borger.dk

Klik på https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Hjemmehjaelp-og-aeldrepleje/Hjaelpemidler-og-forbrugsgoder
Vælg “Kommune”
Vælg ”Tilskud til ortopædisk fodtøj” og klik start
Svar “Ja” til de to afklarende spørgsmål
Log på med NemID og Accepter vilkår – klik Næste
Udfyld med de relevante oplysninger
Udfyld tilsidst en samtykkeerklæring
Hvis kommunen vurdere at din funktionsnedsættelse er i en sådan grad, at du kan få tilskud, vil kommunen sende dig en henvisning til en speciallæge (attest LÆ131), som skal undersøge dig, og som udfylder en specifik helbredsattest (LÆ135). Attesten returneres til kommunen, som så sætter bevillingen i gang.
Alternativt kan du gå direkte til din egen læge og bede om en henvisning til en speciallæge i ortopædi. Hos speciallægen vil du blive undersøgt, og lægen vil udfylde en specifik helbredsattest (LÆ135), som du kan bruge som bilag på din digitale ansøgning på www.borger.dk. Dette skulle være dokumentation for bevillingen af dit tilskud.
Ordinationen afleveres hos den pågældende hjemkommune
Kommunen behandler sagen og udsteder bevilling
Din egenbetaling for et par sko er min. 860,- kr. (Prisen afhænger af materialevalg)